-01-
Slávka Slováková a Juraj Junák si dovorujú oznámiť, že budú zosobášení dňa 10.10.2020 o 14:00 hodine v kaštieli Château Béla.


-02-
Slávka Slováková a Juraj Junák oznamujú deň svojej svadby dňa 10.10.2020 o 14:00 hodine v kaštieli Château Béla. Všetkým, ktorí na nás budú v tú chvíru myslieť, popredu d’akujeme.

-03-
Slovko “áno” vyslovíme, prstienky si vymeníme a bozkom všetko spečatíme dňa 10.10.2020 o 14:00 hodine v kaštieli Château Béla.

-04-
Slávka Slováková a Juraj Junák oznamujú deň svojej svadby. dňa 10.10.2020 o 14:00 hodine v kaštieli Château Béla.

-05-
Slávka Slováková a Juraj Junák oznamujú, že sa stanú manželmi.
Slávka Slováková a Juraj Junák si dovorujú oznámiť, že na spoločnú cestu životom vykročia dňa 10.10.2020 o 14:00 hodine v kaštieli Château Béla.

-06-
Slávka Slováková a Juraj Junák oznamujú, že dňa 10.10.2020 o 14:00 hodine si sľúbia lásku, úctu a vernosť v kaštieli Château Béla.

-07-
Slávka Slováková a Juraj Junák oznamujú svoj sobáš, ktorý sa koná dňa 10.10.2020 o 14:00 hodine v kaštieli Château Béla.

-08-
Slávka Slováková a Juraj Junák si dovorujú oznámit, že v kaštieli Château Béla dňa 10.10.2020 o 14:00 hodine bude nášmu rozhodnutiu uzavrieť manželstvo požehnané.

-09-
Slávka Slováková a Juraj Junák sa podpíšu spoločným menom, dňa 10.10.2020 o 14:00 hodine, v kaštieli Château Béla.

-10-
Slávka Slováková a Juraj Junák v kaštieli Château Béla dňa 10.10.2020 o 14:00 hodine. Tam vyslovíme svojej spoločné „Áno”.

-11-
Slávka Slováková a Juraj Junák oznamujú, že spoločným menom ich život sa spojí dňa 10.10.2020 o 14:00 hodine v kaštieli Château Béla.

-12-
Slávka Slováková a Juraj Junák oznamujú, že stanú na svadobnom koberci, dňa 10.10.2020 o 14:00 hodine, v kaštieli Château Béla.

-13-
Slávka Slováková a Juraj Junák oznamujú celému svetu jednu prostú krásnu vetu: „Budeme sa brať” dňa 10.10.2020 o 14:00 hodine v kaštieli Château Béla.

-14-
Slávka Slováková a Juraj Junák oznamujú svoj úmysel vstúpiť do stavu manželského. Toto rozhodnutie bude spečatené dňa 10.10.2020 o 14:00 hodine v kaštieli Château Béla.

-15-
Slávka Slováková a Juraj Junák Máme sa radi, a tak sa berieme dňa 10.10.2020 o 14:00 hodine, v kaštieli Château Béla.

-16-
Slávka Slováková a Juraj Junák Príbuzným a známym svojím, tajomstvo svojej prezradím, že deň 10.10.2020 o 14:00 hodine bude naším dňom svadobným v kaštieli Château Béla.

-17-
Slávka Slováková a Juraj Junák si povedla svoje „Áno”, dňa 10.10.2020 o 14:00 hodine, v kaštieli Château Béla.
Slávka Slováková a Juraj Junák Slobodu sme už vyskúšali, manželstvo ešte nepoznáme, manželstvo uzavrieť hodláme. dňa 10.10.2020 o 14:00 hodine, v kaštieli Château Béla.

-18-
Slávka Slováková a Juraj Junák Prstienok a bozk si vymania dňa 10.10.2020 o 14:00 hodine, v kaštieli Château Béla.

-19-
Slávka Slováková a Juraj Junák by radi dali na známost, že spoja svojej ruky v kaštieli Château Béla dňa 10.10.2020o12. hodine.

-20-
Slávka Slováková a Juraj Junák oznamujú, že spoja svoje životné cesty v cestu jedinú. dňa 10.10.2020 o 14:00 Hodine, v kaštieli Château Béla.

-21-
Slávka Slováková a Juraj Junák oznamujú, že si prstienky zlaté a prvý bozk manželský vymania dňa 10.10.2020 o 14:00 hodine v kaštieli Château Béla.

-22-
Slávka Slováková a Juraj Junák oznamujú, že neriadiaci sa radami skúsenejších priatelbv dňa 10.10.2020 o 14:00 hodine, v kaštieli Château Béla, stratia svoju slobodu a všetky výhody z nej plynúce.

-23-
Slávka Slováková a Juraj Junák odhodlaní všetkým povedať pravdepodobne „Áno”. dňa 10.10.2020 o 14:00 hodine, v kaštieli Château Béla.

-24-
Slávka Slováková a Juraj Junák oznamujú, že svoju doterajšiu činnost zlegalizujú dňa 10.10.2020 o 14:00 hodine v kaštieli Château Béla.

-25-
Slávka Slováková a Juraj Junák oznamujú, že im končí vznešené „Ja” a začína prosté, ale o to krajšie „My”. dňa 10.10.2020 o 14:00 hodine, v kaštieli Château Béla.

-26-
Slávka Slováková a Juraj Junák Oznamujú, že vornosť svoju za manželské puto vymenia dňa 10.10.2020 o 14:00 hodine v kaštieli Château Béla.

-27-
Slávka Slováková a Juraj Junák oznamujú všetkým priaterom a známym, že dňa 10.10.2020 o 14:00 hodine nám zaznejú svadobné zvony.

-28-
Slávka Slováková a Juraj Junák chcú všetkým na vedomie dať, že sa z lásky budú brat, dňa 10.10.2020 o 14:00 hodine, v kaštieli Château Béla.

-29-
Slávka Slováková a Juraj Junák spoločnou cestou ísť, v láske svoj život žiť, spinit si krásny sen, to všetko sa začne v tento deň: dňa 10.10.2020 0 12. hodine v kaštieli Château Béla.

-30-
Slávka Slováková a Juraj Junák sa rozhodli spojit svoje osudy posvátným putom manželským, dňa 10.10.2020 o 14:00 hodine v kaštieli Château Béla.

-31-
Slávka Slováková a Juraj Junák Sobota 6. mája 2006 je iba všedný deň, ktorý však spiní náš spoločný sen, o 10. hodine držte chvíru p;iste a prajte nám dvom aspoň kúsok šfastia, lebo naše áno zaznie práve v kaštieli Château Béla.

-32-
Slávka Slováková a Juraj Junák oznamujú, že dňa 10.10.2020 o 14:00 hodine uzavreli manželstvo.

-33-
Slávka Slováková a Juraj Junák Majú česf vám oznámit, že dňa 10.10.2020 o 14:00 hodine vstúpili do stavu manželského.

-34-
Slávka Slováková a Juraj Junák si dovorujú oznámiť všetkým svojím príbuzným, priatefom a dobrým známym, že boli zosobášení dňa 10.10.2020 o 14:00 hodine.

-35-
Slávka Slováková a Juraj Junák budú zosobášení dňa 10.10.2020 o 14:00 hodine v kaštieli Château Béla.

-36-
Slávka Slováková a Juraj Junák oznamujú, že budú zosobášení dňa 10.10.2020 o 14:00 hodine v kaštieli Château Béla.

-37-
Slávka Slováková a Juraj Junák … a bude najlepšie, kec’. všetkým povieme, … a čo? no, že sa zoberieme … a kedy? dňa 10.10.2020 o 14:00 hodine v kaštieli Château Béla.

-38-
Slávka Slováková a Juraj Junák oznamujú všetkým svojím priaterom, že dňa 10.10.2020 o 14:00 hodine v kaštieli Château Béla podpíšu zmluvu o neútočení a vzájomnej všestrannej pomoci.

-39-
Slávka Slováková a Juraj Junák príbuzným svojím a známym svojím, tajomstvo svoje prezradíme, že deň 10.10.2020 o 14:00 hodine bude naším dňom svadobným v kaštieli Château Béla.

-40-
Slávka Slováková a Juraj Junák si dovorujú oznámil, že povedla svojej „áno” dňa 10.10.2020 o 14:00 hodine v kaštieli Château Béla.

-41-
Slávka Slováková a Juraj Junák oznamujú, že svoju doterajšiu činnost zlegalizujú dňa 10.10.2020 o 14:00 hodine v kaštieli Château Béla.

-42-
Slávka Slováková a Juraj Junák aj cez dohovory a rady starších sa rozhodli dňa 10.10.2020 o 14:00 hodine v kaštieli Château Béla vymenif výhody stavu slobodného za radosti života manželského.

-43-
Slávka Slováková a Juraj Junák oznamujú, že dňa 10.10.2020 o 14:00 hodine v kaštieli Château Béla im končí prosté „Ja” a začína krásne „My”.
Slávka Slováková a Juraj Junák oznamujú svoj sobáš, ktorý sa koná
dňa 10.10.2020 o 14:00 hodine v kaštieli Château Béla.

-44-
Slávka Slováková a Juraj Junák sa dňa 10.10.2020 o 14:00 hodine stanú manželmi. svadobný obrad sa uskutoční v kaštieli Château Béla.

-45-
Slávka Slováková a Juraj Junák oznamujú, že neuposlúchli rád skúsených a dňa 10.10.2020 o 14:00 hodine v kaštieli Château Béla vymenia ružovú slobodu za zlaté putá manželstva.

-46-
Slávka Slováková a Juraj Junák Slovko áno vyslovíme, prstienky si vymeníme a všetko bozkom potvrdíme dňa 10.10.2020 o 14:00 hodine v kaštieli Château Béla.

-47-
Slávka Slováková a Juraj Junák Majú čest Vám oznámit, že dři’ a 10.10.2020 o 14:00 hodine vstúpili do stavu manželského.

-48-
Slávka Slováková a Juraj Junák uzavrú manželstvo dňa 10.10.2020 o 14:00 hodine v kaštieli Château Béla.

-49-
Slávka Slováková a Juraj Junák oznamujeme všetkým svojím priaterom a známym, že nám budú znieť svadobné zvony dňa 10.10.2020 o 14:00 hodine v kaštieli Château Béla.

-50-
Slávka Slováková a Juraj Junák Dovorujeme si Vám oznámit, že v kaštieli Château Béla dňa 10.10.2020 o 14:00 hodine bude nášmu rozhodnutiu požehnané.

-51-
Slávka Slováková a Juraj Junák S radostou Vám oznamujú, že spoja svoje ruky dňa 10.10.2020 o 14:00 hodine v kaštieli Château Béla.

-52-
Slávka Slováková a Juraj Junák oznamujú deň svojej svadby dňa 10.10.2020 o 14:00 hodine v kaštieli Château Béla.

-53-
Slávka Slováková a Juraj Junák Spoja svoje životné cesty v cestu spoločnú dňa 10.10.2020 o 14:00 hodine v kaštieli Château Béla.

-54-
Slávka Slováková a Juraj Junák by radi dali na známost, že spoja svoje ruky v kaštieli Château Béla dňa 10.10.2020 o 14:00 hodine.

-55-
Slávka Slováková a Juraj Junák Dávame na vedomie všetkým svojím priaterom a známym, že nám dňa 10.10.2020 o 14:00 hodine budú znieť svadobné zvony v kaštieli Château Béla.

-56-
Slávka Slováková a Juraj Junák oznamujú svoj úmysel vstúpiť do stavu manželského. Toto rozhodnutie bude potvrdené v kaštieli Château Béla dňa 10.10.2020 o 14:00 hodine.

-57-
Rozkývaj zvony nad nami, povedz všetkým, čo nernóžu spat, že my dvaja Slávka Slováková a Juraj Junák sa budeme dňa 10.10.2020 o 14:00 hodine v kaštieli Château Béla brat.

-58-
Doteraz sa hovorilo, teraz je to pravda, že 10.10.2020 o 14:00 hodine v kaštieli Château Béla bude naša svadba.

-59-
Máme pre vás prekvapenie, bude velká sláva, Juraj Junák sa v marci žení, Slávka Slováková sa vydáva. Ona 10.10.2020 0 12. hodine, v kaštieli Château Béla.

-60-
Na vedomosť sa dáva, že dňa 10.10.2020 o 14:00 hodine bude sobáš Slávka Slováková a Juraj Junák uzatvorený v kaštieli Château Béla.