Nezaradené

Reklamačný poriadok

FORMULÁR NA ODSTÚPENIE OD ZMLUVY


vyplňte a zašlite tento formulár len v prípade ak si želáte odstúpiť od zmluvy

Komu


Meno / Obchodné meno: Pakrisz Idea s.r.o.
Adresa:
Viničná 29; 935 37 Dolný Pial

IČO: 52 579 468
telefón:
(+421)917 93 06 97

e-mail: marketing@pismenka-dekoracie.sk

Týmto oznamujem, že odstupujem od zmluvy na tento tovar / od zmluvy o poskytnutí tejto služby:

Číslo objednávky*:

Dátum objednania*:

Dátum prijatia*:

Meno / Obchodné meno*:

Adresa kupujúceho*:

Sumu za vrátený tovar / službu si želám vrátiť*:


na bankový účet / IBAN /: SK

    Dátum*:    Podpis kupujúceho:
(iba ak sa tento formulár podáva v listinnej podobe)

*povinný  údaj

Pridaj komentár